Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Möbelsnickare J.A. Grundberg

av Gunda Svedung

I boken om möbelsnickare J.A Grundberg beskrivs en enskild möbelsnickares liv och verk i Göteborg i början av förra seklet. Under fyrtio år ritade och tillverkade Grundberg möbler som förvisso var anpassade till tidens skiftande krav men samtidigt behöll en personligt stil.

Gunda Svedung, möbelsnickare J.A. Grundberg äldsta barnbarn,  har växt upp med möblerna, som hon och den övriga släkten fortfarande har i dagligt bruk. Hon har sedan tidig ålder ett stort intresse för trä och träslöjd, som kombinerats med många timmars tålmodigt grävande i arkiv och på museer. Resultatet är en vacker och inkännande redogörelse för ett strävsamt, vardagligt och estetiskt livsverk .