Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Snickarverkstad Waldemarsudde

Utställningen Carl Malmsten – formgivare och pedagog hålls på Prins Eugens Waldemarsudde där ett tema är den ”handlingsburna och erfarenhetsbaserade kunskapen”. Prins Eugen Waldemarsudde vill i såväl själva utställningen som i dess anslutning, genom olika typer av aktivitet, uppmuntra till personliga, kreativa och inspirerande möten. I anslutning till utställningen Carl Malmsten – formgivare och pedagog har inrättats en hantverksateljé där en hantverkspedagog tillsammans med museets egen pedagog är drivande. Här kommer innehåll/teman i utställningen på ett naturligt sätt att följas upp och utvecklas i handling. Här är arbetet i trä grundläggande.

Stiftelsen har lämnat bidrag till denna hantverksateljé.