Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Träleksaker

av Hiromi Ballantyne

Hiromi Ballantyne är utbildad på Capellagården och skapar trämöbler avsedda för barns lek. Detta projekt avser att i Japan introducera svenska barns liv med trä, att visa hur viktigt trä är för barn och träets fördelar ur miljösynpunkt. Hon har undersökt vilka träleksaker svenska barn får och vilka träleksaker japanska barn får.

Projektet innefattar också att göra skisser och fullskaliga prototyper av träleksaker som skall introduceras i Japan genom utställningar av bland annat lekstugor, leksaker och möbler.

Projektet har hittills resulterat i en lekmöbel av formpressat, skiktlimmat trä som kan kombineras i det oändliga liksom en lekstuga med trästomme som kan skifta beklädnad. Projektet har även resulterat i att den japanska traditionella sagoteatern har introducerats för svenska barn. Sagoteatern består av en trälåda med illustrationer som visas för barnen medan sagoberättaren läser sagan på baksidan av illustrationerna.