Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Åke Axelsson startade sin karriär som möbelsnickargesäll i Visby 1951. Därpå utbildade han sig till inredningsarkitekt vid Konstfackskolan 1957. Han var en av medlemmarna i HI-gruppens formskapande under första delen av 60-talet.

Under decennier har han skapat offentliga miljöer för samhällets bästa. Företrädesvis och under senare år inredningar för bibliotek och kyrkor. Kännetecknande för Åke Axelssons inredningskonst är respekten för den lokala platsen, han utvecklar den ömsint och kärleksfullt till för brukaren funktionella, varma och trivsamma rum.

Åke Axelsson nyfikenhet på historiens betydelse för nyskapande av möbler är väl dokumenterat. Genom Gärsnäs möbelfabrik tillverkas flera av Åke Axelsson möbler.

Åke Axelsson har för sitt utomordentliga och mästerliga arbete inom inrednings- och möbelarkitekturen fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Genom hans betydande insatser har han av staten tilldelats professors namn. Åke Axelsson är vår tids mästare inom inrednings- och möbelkonsten.

Under februari och mars 2018 visades utställningen INSIDE architecture by Åke Axelssson, Jonas Bohlin, Mats Theseilus på Konstakademien i Stockholm. Med utställningen ville inrednings- och möbelarkitekterna Åke Axelsson, Jonas Bohlin och Mats Theseilus visa vikten av professionell inredningsarkitektur, ett idag enligt dem försummat område.

Genom att visa upp några av de rum som Åke Axelsson inrett, och som han anser ha betytt mycket för såväl honom själv som för dem han skapat rummen åt, ville Åke Axelsson visa hur väl avvägda och harmoniska material, färger, ljus, mönster och strukturer också skapar harmoni hos människorna som vistas där. Några av de rum som Åke Axelsson ställde ut var Carl XVI jubileumsrum på Kungliga slottet i Stockholm, Carlskrona Läsesällskaps bibliotek på Nordenskjöldska gården i Karlskrona samt ett flertal kyrkor, bl.a. Vreta klosterkyrka, som Åke tagit fram vackra och funktionella kyrkostolar åt.

Stiftelsen besökte utställningen för en personlig visning av Åke Axelssons del av utställningen av ingen mindre än utställaren själv. Visningen avslutades med att en både överraskad och rörd Åke Axelsson tilldelades årets Trähantverkspriset i Ulf K Nordensons minne.