Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Kontakt

Stiftelsens styrelse träffas fyra gånger per år – två gånger på våren och två gånger på hösten – och prövar vid respektive möte inkomna ansökningar.

c/o Nordenson Advokatbyrå AB
Grev Turegatan 13A, 114 46 Stockholm
stiftelsen@ulfk.nordenson.org