Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Trähantverkspriset

Trähantverkspris till Ulf K Nordensons minne

Vartannat år delar Stiftelsen ut ett trähantverkspris till en person som Stiftelsen anser bör äras för sitt arbete.

Trähantverksprisets syfte är att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom trähantverket. Det kan gälla t.ex. forskning, utbildning och/eller formgivning. Stiftelsen tar däremot gärna emot motiverade förslag på kandidater till priset. Prisutdelning sker i regel på våren och nästa gång det delas ut är våren 2022.

Med trähantverkspriset vill Stiftelsen verka för trähantverkets utveckling och att mottagarens arbete lyfts fram i medier och når en större publik. Utöver uppmärksamheten erhåller mottagaren prispengar enligt en för priset fastställd summa.

Nomineringar och eventuella frågor skickas till:

Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä
c/o Nordenson Advokatbyrå AB
Grev Turegatan 13A, 114 46 Stockholm
stiftelsen@ulfk.nordenson.org


Tidigare vinnare

2020

Mattias Hallgren

träpriset-vinnare

2020 års Trähantverkspris till Ulf K Nordensons Minne tilldelas Mattias Hallgren för hans bildande insatser inom kulturvårdssektorn,
som timmerman och hantverksforskare,
som traditionsbärare för en djupare kunskapsuppbyggnad
och medvetenhet bland hantverkare.
Och som den oförtröttlige byggnadsvårdaren.

Läs mer

2018

Åke Axelsson

träpriset-vinnare

2018 års Trähantverkspris till Ulf K Nordensons Minne tilldelas Åke Axelsson för sina utomordentliga och framstående insatser. Åke Axelsson är en ypperlig förvaltare och en lysande förnyare – en mästare – inom inrednings- och möbelkonsten.

Läs mer

2016

Carl-Magnus Persson

träpriset-vinnare

2016 års Trähantverkspris till Ulf K Nordensons Minne tilldelas Carl-Magnus Persson för hans okuvliga pedagogiska engagemang, grundad på en naturlig samverkan mellan hand, vilja, känsla och tanke. Carl-Magnus Persson är tidigare verksam vid Capellagården på Öland.

Läs mer

2014

Lena Önnemyr

träpriset-vinnare

2014 års Trähantverkspris till Ulf K Nordensons Minne tilldelas Lena Önnemyr för sin enastående vilja och engagemang att förvalta och utveckla möbelsnickarkonsten. Lena Önnemyr är verksam vid Snickarakademien i Kristianstad.

Läs mer

2012

Björn Svantesson & Frej Lonnfors

träpriset-vinnare

Björn Svantesson har med ett starkt intresse och en vilja att fördjupa sina kunskaper visat att han har förmågan att sätta en modern nutidsprägel på det historiska trähantverket. Med handen och handverktygen som specialintresse har Björn även ett stort intresse för detaljer och söker en förståelse för hur saker är sammansatta samt vilka möjligheter som finns.

Frej Lönnfors får priset för ett hängivet trähantverk med djupa historiska kunskaper som resulterar i medeltida och samtidigt moderna hantverk med inspiration från andra kulturer. Frej är en modig hantverkare som tveklöst tar sig an nya utmaningar och han har även visat en särskild hjälpsamhet gentemot sina studiekamrater på Sätergläntan.

Läs mer

2010

Joel Rickardsson

träpriset-vinnare

2010 års Trähantverkspris till Ulf K Nordensons Minne tilldelas Joel Rickardsson för målmedvetet och uppoffrande arbete i både konstruktiva och formmässiga studier i möbeltillverkning samt sökande efter egna innovativa lösningar.

Joel dubbades till gesäll den 29 maj 2010 och är den första personen att erhålla priset. Joel besitter mycket goda kunskaper inom möbeltillverkning och har även visat ett självklart och positivt socialt ansvarstagande gentemot sina studiekamrater under sin utbildning vid Capellagården på Öland.

Läs mer