Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Välkommen till Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä

- med fokus på forskning och utbildning rörande hantverksmässig hantering av trä samt formgivning av hantverksmässigt framställda möbler och andra träföremål, särskilt inom kulturvård.