Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Näver say Näver

av konstnären Aia Jüdes

Syftet med projektet var att väcka ungdomars intresse för ett utdöende hantverk samt att locka en ny generation att både omvärdera och uppskatta näver och trä som ett spännande och hållbart material.

Aia och två näverhantverkare från Dalarna fördjupade sig i nävers egenskaper. Planen var att skapa en serie unika näver- och träobjekt som på ett nytänkande sätt blandar gediget hantverkskunnande med moderna och lekfulla uttryck hämtade från fransk haute couture mode och urbana, sub- och ungdomskulturer. Projektet ingick i en designutställning producerad av Svensk Form hösten 2011 och våren 2012.