Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Våra vänner

Carl Malmsten Furniture Studies, Stockholm

Inom ramen för Linköpings universitet ges Carl Malmstens design- och hantverksutbildningar på högskolenivå som kombinerar traditionellt hantverk och design med akademisk och industriell kompetens. Utbildning ges i möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetsering och möbelkonservering.

Gå till webbplatsen

Nyckelviksskolan, Stockholm

Nyckelviksskolans utbildningar utvecklar den konstnärliga förmågan och hantverkskunskapen med betoning på självständigt skapande. Trä studeras i synnerhet på den ettåriga eftergymnasiala linjen Träform och hantverk och under den tvååriga yrkesutbildningen av hantverkspedagoger.

Gå till webbplatsen

Capellagården, Öland

Att bo, arbeta och studera på Capellagården ger förutsättningar för det skolans grundare Carl Malmsten kallade ”hand och ande i levande samverkan”. Treårig eftergymnasial utbildning ges i Möbel och inredning liksom sommarkurser i t.ex. träslöjd och intarsia.

Gå till webbplatsen

Sätergläntan, Insjön

I Sätergläntans inspirerande miljö finns längre och kortare kurser i slöjd och hantverk. Hand, kropp, tanke, öga och verktyg samverkar. Både traditionen och att förnya slöjden är viktiga delar i kurserna. I den 1-2 åriga utbildningen, Trä - form och tradition, sker arbetet främst med handverktyg och med ämnen som hämtas i skogen.

Gå till webbplatsen

Stenbyskolan, Dals Långed

En helhetssyn på den skapande processen är kännetecknet för skolans förberedande och yrkesinriktade utbildningar bl.a. i trähantverk, finsnickeri och möbelrestaurering. Steneby erbjuder även högskole- utbildningar både på kandidat- och masternivå, bland annat i Möbeldesign med inriktning trä.

Gå till webbplatsen

Lehmanns Verkstad, Bodafors

År 1926 byggdes Lehmanns verkstad i Bodafors, Småland. Med bidrag från bl.a. Ulf K Nordensons Stiftelse i Trä bildades år 2006 Stiftelsen Lehmanns verkstad i Bodafors, som då övertog fastigheten och Lantmännens magasin tvärs över gatan. Syftet med den nuvarande verksamheten och framledes, är att vårda den unika miljön, låta den leva och utvecklas. Samtidigt skapa utrymme för framåtblickande kunskapsförmedling och konstnärskap. Möjligheterna är stora idag för den som vill studera möbler och trähantverk. Precis som det alltid har varit i verkstaden i och intill Bodafors.

Gå till webbplatsen