Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Om Stiftelsen

Om Stiftelsen

Stiftelsen stödjer projekt inom trähantverk, med inriktning på formgivning av möbler och träföremål samt forskning rörande hantverksmässig hantering av trä – särskilt inom kulturvård.

Genom att ge ekonomiskt stöd främjar stiftelsen i synnerhet ungdomars utbildning och förkovran inom trähantverket. Stiftelsen verkar för fördjupad kunskap om träets egenskaper och användning genom ekonomiskt stöd till institutioner och skolor för undervisning och utbildning.

Om grundaren

Ulf K Nordenson, 1924-2000, var yrkesverksam som domare. Under åren 1974-1983 tjänstgjorde han som justitieråd i Högsta domstolen och år 1980 promoverades han till juris hedersdoktor vid Stockholms universitet. Från år 1983 var han verksam som skiljedomare.

Vid sidan om sitt yrke hade han ett stort intresse för trähantverk. Han genomgick bland annat utbildning vid Capellagården på Öland. År 1997 grundade han och avsatte medel till en stiftelse för stödjande av vetenskaplig forskning inom trähantverk och hantverksmässig framställning av möbler och andra träföremål.

Styrelsen

Lars Ewö, Saltsjöbaden
Arkitekt SIR

Magdalena Nordenson, Stockholm
Journalist

Per Nordenson, Stockholm
Advokat, Styrelsens ordförande

Tina Olby, Skövde
Möbelsnickare

David Fucik, Stockholm
Möbelkonservator