Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Augsburgska sågen, Epitafium

av Thomas Tempte

Epitafium över Europeiska träkonsten – hommage till Lechmeister Georg Renner – är en konstruktion som söker gestalta mänskliga artens två beaktningsvärda förmågor: alstrandet och ödeläggelsen.

Thomas Tempte var snickarmästare, konstsnickare och intarsiafantast, utbildad som snickarlärling på Kalmar Verkstadsaktiebolag och gesäll på Malmstens Verkstadsskola. Tempte hade under sin tid ett flertal separatutställningar, den första hölls på Konstfrämjandet i Stockholm 1974, därefter ställde han ut på bl.a. Kalmar konstmuseum, Svenska institutet i Paris och Galleri Grå i Stockholm. Han finns representerad hos bl.a. Nationalmuseum, Östergötlands länsmuseum och Kalmar konstmuseum. Den gåtfulla fanérsågen i Augsburg följde Thomas Tempte genom livet. Sågmaskinen var mycket omtalad redan i sin samtid. Tempte återskapade maskinen, täckt med intarsia, som en hyllning till Georg Renners skapelse från 1530-talet. År 2011 ställdes Temptes återskapade fanérsåg ut på Waldemarsudde i Stockholm och väckte stor uppmärksamhet. Thomas Tempte avled år 2016, 74 år gammal.