Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Analysinstrument Högskolan Gotland

Högskolan på Gotland utbildar studenter inom kulturvård där Kunskaper om trädets uppbyggnad, växtsätt och beståndsdelar liksom dess användning i historiska byggnadskonstruktioner utgör väsentliga delar i utbildningen.

Stiftelsen har lämnat bidrag till Högskolan för införskaffande av ett instrument för vedanatomiska undersökningar, en s.k. mikrotom. Mikrotomen möjliggör framställningen av trä- och vedanatomiska preparat så att träproverna kan analyseras och identifieras till träslag, vedtyp och kvalitet. Studenterna har även möjlighet att använda mikrotomen inom ramen för sina examensarbeten. En student har t.ex. använt den för vedanatomiska studier av gotländska kvarnar och jämförelse med liknande studier gjorda i Estland. Studien vill visa om byggnadsmaterialen är likartade i samma utsträckning själva konstruktionerna och utseendet.