Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Båtbyggarkonst

I fiskeläget Brantevik på Österlen byggdes under åren 1997-2002 ett segelfartyg i trä utifrån kunskap om träets karaktär, styrka och begränsningar och traditionella hantverksmässiga metoder. Skapelseprocessen väckte stor uppmärksamhet och har dokumenterats i boken ”Byn som byggde Hoppet”, ett bildverk med teckningar av konstnären Gittan Jönsson och texter av Staffan Lindström, som beskriver hur ett skeppsbygge i trä kan gå till idag. Alla moment i byggprocessen, från sågningen av de grova ekstockarna, basningen av de två tum tjocka bordläggningsplankorna i ek till rundhyvlingen av masten i lärkträ, illustreras i boken. Boken utgör ett viktigt dokument för att föra kunskapen om ett idag nästan bortglömt hantverk i trä vidare till en ny generation. Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä har lämnat stöd till utgivandet av boken.
ISBN 91-89680-38-3