Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Bok om Hans Johansson

av Kerstin Olby

Kerstin Olby har i denna bok dokumenterat Hans Johanssons liv och verksamhet. Tron på behovet av att dokumentera och forska kring Hans Johanssons formgivning drev fram detta projekt.

Tunna ramkonstruktioner är utgångspunkten i många av hans möbler, oftast finurligt självlåsande konstruktioner, som går lätt att montera eller demontera. En typ av IKEA men på avancerad nivå utan insexnyckel och skruv.

Hans Johanssons möbler blev aldrig någon försäljningshit och många har bara tillverkats i ett enda exemplar. Tiden var kanske inte mogen för hans formgivningsidéer men idéerna känns idag helt rätt. Det är dock få som känner till Hans Johanssons speciella formgivning och i denna bok synliggörs hans unika idéer.