Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Intarsiaverkstad

År 1926 byggdes Lehmanns verkstad i Bodafors, Småland. Här har tre generationer av familjen Lehmann skapat mästerlig bildhuggarkonst och intarsiaarbeten som saknar motstycke. Exempel på detta visas även i familjens utsmyckade och ståtliga villa som uppfördes i nära anslutning till verkstaden.

År 2006 bildades, delvis genom bidrag från Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä, Stiftelsen Lehmanns verkstad i Bodafors. Syftet är att bevara den unika miljön och samtidigt vidareutveckla konstnärsskap inom intarsia genom utställningar, kursverksamhet och seminarier. Visionen förverkligas genom att ett intilliggande äldre magasin förvandlas till ett modernt kunskapscenter.