Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

It’s Now or Näver 2.0

av Emma Dahlqvist

Emma Dahlqvist har utvecklat nya sätt att bearbeta näver på. Med hjälp av tekniker som laserskärning, origami, plissering och papier-maché har hon manipulerat materialet till att få nya uttryck och kvalitéer som ett sätt att bredda hur nävern kan upplevas och användas.

Emma Dahlqvists utställning ”It’s Now or Näver 2.0” visades på Konsthantverkarna i Stockholm den 2–21 februari 2018. Bland verken i utställningen fanns laserskurna och screentryckta reliefer, näverskulpturer vikta i origamitekniker och en serie ljusskulpturer i papier-maché, baserad på pappersmassa och restprodukter från nävern, samt sömmad och laserskuren näver.

Ambitionen med utställningen och arbetet med nävern är att bevara en äldre hantverkskunskap men också att lyfta in nävern i en kontemporär kontext och diskutera på vilka sätt nävern kan användas idag, genom att mixa den med digital teknik och okonventionella metoder.