Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Japanska Askar

av Norio Tanno

Att tillverka askar för att förvara unika eller vardagliga saker är en starkt förankrad tradition i Japan. Dessa japanska askar ska inte bara förvara och skydda, de ska också kunna fördröja och förhöja mötet med det som göms i asken. Askarna kan också tala till alla sinnen genom att de kan förmedla en viss känsla, en doft, en färg eller ett ljud.

En av Japans främsta företrädare för denna konst med trä som huvudmaterial är Norio Tanno. På Capellagården gavs under sommaren 2006 en kurs i denna askarnas konst för en hantverkskunnig allmänhet under ledning av Norio Tanno och finsnickare Leif Burman. Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä har lämnat bidrag till genomförande av kursen.