Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Långbågar som skjuter längre

av Markus Nyström

Markus Nyström har i sitt projekt ”Långbågar som skjuter längre” gjort en undersökning av laminattekniken perryreflex och dess effekter i pilbågstillverkning och potentiella applikationer i annan slöjd. I projektet har han tillverkat fyra likadant designade pilbågar av samma träslag (vitek och ask) med olika grad av perryreflex. Beroende på variation i limning av laminaten har bågarna uppvisat stora skillnader i pilhastighet när de provskjutits genom en s.k. kronograf som mäter pilhastigheten. Vad projektet främst visade var dock den anmärkningsvärda ökningen i hållbarhet som perryreflex ledde till. Trots att bågarna utformats med identiska mått har olika grad av perryreflex resulterat i märkbara skillnader i massa, hur mycket pilbågarna väger, och de bågar med mindre massa har i regel skjutit snabbare. Syftet med projektet har varit att undersöka perryreflexens egenskaper jämfört med motsvarande reflex hos bågar byggda i solitt trä, av ett och samma stycke trä, och hur man med laminatteknik kan öka en pilbåges hållbarhet och pilhastighet. En slutsats av projektet är bl.a. att det borde vara möjligt att ”perryreflexa” trästycken för träkonstruktioner (t.ex. stolar) som ska sviktas/böjas, vilket i sin tur kan minska materialåtgång och användning av andra material som t.ex. stål, med bl.a. miljövinster som följd.