Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Renovering av Capellagårdens Möbelverkstad

År 2017 möjliggjorde Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä, tillsammans med Carl Malmstens Hantverksstiftelse, genom större donationer utbyggnad och genomgripande renovering av Capellagårdens Möbelverkstad. Den utbyggda och nyrenoverade Möbelverkstaden, som fått ett helt nytt lärarrum, ny ljusanläggning och ventilationssystem samt en ny maskinpark, invigdes den 23 september 2017 under medverkan av ordförande i respektive stiftelse, Advokat Per Nordenson och f.d. Rektorn vid Carl Malmstens verkstadsskola Lars Ewö, som hade äran att gemensamt klippa invigningsbandet i fanér till de utbyggda och nyrenoverade undervisningslokalerna.

 

Foto: Carin Svensson, Ölandsbladet