Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Retabler och altarskåp

av Peter Tångeberg

Konservator och fil.dr i konstvetenskap Peter Tångebergs projekt ”Retabler och altarskåp” innefattar undersökningar och uppmätningar av medeltida altarskåp, skulpturer och krucifix i gotländska kyrkor. Projektet har syftat bland annat till att kartlägga och dokumentera vilka influenser det kontinentala (till exempel det tyska) trähantverket har haft på svenska träarbeten från medeltiden. Projektet har resulterat i boken ”Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts: schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext” (sammanfattning på svenska med titeln ”Retabler och altarskåp från 1300-talet”).